При висока киселинност в организма и в стомашно-чревния тракт

Rhodosorb-H капсули,

Zeo Forte,

200 гр. камъчета

 

Rhodosorb-H прах,

Zeo Forte,

200 гр. камъчета

 

2бр. Rhodosorb-H капсули,

Zeo Forte,

200 гр. камъчета

 

2бр. Rhodosorb-H прах,

Zeo Forte,

200 гр. камъчета

 


При профилактика на диабет и метаболитни нарушения

Rhodosorb-H капсули,

Арония капсули,

Rhodosorb-D капсули,

200 гр. камъчета

 

Rhodosorb-H прах,

Арония прах,

Rhodosorb-D прах,

200 гр. камъчета

 


При профилактика на онкологични заболявания

Rhodosorb-H капсули,

Арония капсули,

Rhodosorb-T,

200 гр. камъчета

 

Rhodosorb-H прах,

Арония прах,

Rhodosorb-T,

200 гр. камъчета

 

2бр. Rhodosorb-H капсули,

Rhodosorb-T,

200 гр. камъчета

 

2бр. Rhodosorb-H прах,

Rhodosorb-T,

200 гр. камъчета