Зеолит срещу радиация? Какъв е опитът на Чернобил в борбата с последствията от атомната авария през 1986г. и каква е ролята на зеолита?

 

 

За създаване на условия за безопасен живот на попадналите под радиоактивното замърсяване е разработена и се реализира Държавна програма за ликвидация на последствията от аварията. В нея е предвидено прилагането на ефективни минерали, каквито са природните зеолити.

 

Същност на проблема

 

В резултат на аварията на АЕЦ Чернобил в зоната на радиоактивно замърсяване се оказват редица райони с обширна площ, на която живеят около 1,4 млн. жители.  В пострадалите райони се намират милиони хектара селскостопански територии, в това число множество пасища. В предприятията и в стопанствата на указаните райони през 1989 г. е произведена селскостопанска продукция за милиарди рубли.

 

Цел на програмата

 

  • В близките 2-3 години след аварията (1991-1993 г.) рязко да се намали въздействието на радиационното замърсяване върху човека.
  • Да се създадат условия за следващо планомерно ликвидиране на последствията от замърсяването, чрез очистване на водата и почвите с преработени природни зеолити.

Природните зеолити са суровина, представляваща алумо-силициево-кислородни съединения. Уникалните им адсорбционни и йонообменни свойства обхващат широка област за тяхното приложение.

 

Някои видове минерали от семейството на алумосиликатите, по-специално зеолитите и бентонитите, притежават свойството за избирателно поглъщане на цезия и стронция от водни разтвори. За активиране на зеолита и увеличаване на неговата ефективност се извършва неговото модифициране, заключаващо се в химична и термична подготовка.

 

Научно доказано е, че използването на зеолитови добавки предотвратява извличането на радионуклидите от замърсените фуражи в организма на животните. При хранене със зеолитосъдържащи фуражи, заразени с радионуклиди, се наблюдава активно изхвърляне на радионуклидите от организма на животните.

 

Ето защо след аварията в Чернобил в района са разпръснати тонове зеолит, който да абсорбира радиацията. В тялото, където количествата са значително по-малки, той може напълно да ги пречисти.