За подпомагане на храносмилателните процеси

Rhodosorb-H капсули,

Zeo Forte,

200 гр. камъчета

 

Rhodosorb-H прах,

Zeo Forte,

200 гр. камъчета

 

2бр. Rhodosorb-H капсули,

Zeo Forte,

200 гр. камъчета

 

2бр. Rhodosorb-H прах,

Zeo Forte,

200 гр. камъчета

 


За балансиране на обмяната на веществата

Rhodosorb-H капсули,

Арония капсули,

Rhodosorb-D капсули,

200 гр. камъчета

 

Rhodosorb-H прах,

Арония прах,

Rhodosorb-D прах,

200 гр. камъчета

 


За възстановяване и засилване на имунитета

Rhodosorb-H капсули,

Арония капсули,

Rhodosorb-T,

200 гр. камъчета

 

Rhodosorb-H прах,

Арония прах,

Rhodosorb-T,

200 гр. камъчета

 

2бр. Rhodosorb-H капсули,

Rhodosorb-T,

200 гр. камъчета

 

2бр. Rhodosorb-H прах,

Rhodosorb-T,

200 гр. камъчета