Без категория

Арония – лекарството на есента

detox-drink Всеки сезон ни предлага плодове укрепващи здравето. През есента природното лекарство се казва арония. Нейната родина е Северна Америка, а от 70-те години на миналия век вирее успешно и в България. (още…)

Всички новини за НБС

Природен минерал подобрява имунната защита срещу вируси

Доклад на учени от Университета в Риека систематизира всички съществуващи научни изследвания за прочистващия и имуномодулиращ ефект на природния минерал от Родопите. (още…)

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@rhodosorb.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.